ASSUMPTES INTERNS

ASSUMPTES INTERNS

Presentat per Pere Aznar

DURACIÓ

50 min

CAPÍTULS

21

SINOPSIS

Assumptes Interns és una docu-sèrie que ofereix una mirada divertida,
sarcàstica i descarada de la manera de ser i de fer dels valencians en les
situacions més quotidianes.
La voluntat no és fer un retrat sociològic profund, senzillament pretenem fer
humor a partir de les coses més insignificants.
Cada programa gira al voltant d’un tema amb una mirada valenciana de
com entenem la vida.
El programa està presentat per Pere Aznar, qui introduirà i conclourà els
temes amb un monòleg humorístic. El presentador també farà un reportatge
cada programa, que aportarà un punt més d’humor, de sorpresa i de
provocació en situacions reals que giren al voltant del tema tractat.
Diferents personatges famosos, i també anònims, expliquen anècdotes que hi
tenen a veure i que hi aporten el seu punt de mira desenfadat. Explicaran
sensacions o opinions del tema sense cap interlocutor.
Estes intervencions són de personatges valencians coneguts (humoristes,
presentadors, esportistes, cuiners, actors…) i representatives de totes les
zones de la Comunitat.
En resum, Assumptes Interns és una exaltació orgullosa del caràcter únic
dels valencians i una demostració de la nostra essència, que encaixa
perfectament per fer bromes de nosaltres mateixos.
Una producció de Sunrise Pictures i El Terrat.

SINOPSIS

Assumptes Interns es una docu-serie que ofrece una mirada divertida, sarcástica y descarada de la forma de ser y de hacer de los valencianos en las situaciones más cotidianas.
La voluntad no es hacer un retrato sociológico profundo, sencillamente pretendemos hacer humor a partir de las cosas más insignificantes.
Cada programa gira en torno a un tema con una mirada valenciana de como entendemos la vida.
El programa está presentado por Pere Aznar, quien introducirá y concluirá los temas con un monólogo humorístico. El presentador también hará un reportaje en cada programa, que aportará un punto más de humor, de sorpresa y de provocación en situaciones reales que giran en torno al tema tratado.
Diferentes personajes famosos, y también anónimos, explican anécdotas que tienen que ver y que aportan su punto de mira desenfadado. explicarán sensaciones u opiniones del tema sin ningún interlocutor.
Estas intervenciones son de personajes valencianos conocidos (humoristas, presentadores, deportistas, cocineros, actores …) y representativas de todas las zonas de la Comunidad.
En resumen, Assumptes Interns es una exaltación orgullosa del carácter único los valencianos y una demostración de nuestra esencia, que encaja perfectamente para hacer bromas de nosotros mismos.
Una producción de Sunrise Pictures y El Terrat.

ASSUMPTES INTERNS

Presentado por Pere Aznar

DURACIÓN

50 min

CAPÍTULOS

21

ASSUMPTES INTERNS

Presentado por Pere Aznar

DURACIÓN

50 min

CAPÍTULOS

21

SINOPSIS

Assumptes Interns es una docu-serie que ofrece una mirada divertida, sarcástica y descarada de la forma de ser y de hacer de los valencianos en las situaciones más cotidianas.
La voluntad no es hacer un retrato sociológico profundo, sencillamente pretendemos hacer humor a partir de las cosas más insignificantes.
Cada programa gira en torno a un tema con una mirada valenciana de como entendemos la vida.
El programa está presentado por Pere Aznar, quien introducirá y concluirá los temas con un monólogo humorístico. El presentador también hará un reportaje en cada programa, que aportará un punto más de humor, de sorpresa y de provocación en situaciones reales que giran en torno al tema tratado.
Diferentes personajes famosos, y también anónimos, explican anécdotas que tienen que ver y que aportan su punto de mira desenfadado. explicarán sensaciones u opiniones del tema sin ningún interlocutor.
Estas intervenciones son de personajes valencianos conocidos (humoristas, presentadores, deportistas, cocineros, actores …) y representativas de todas las zonas de la Comunidad.
En resumen, Assumptes Interns es una exaltación orgullosa del carácter único los valencianos y una demostración de nuestra esencia, que encaja perfectamente para hacer bromas de nosotros mismos.
Una producción de Sunrise Pictures y El Terrat.